[eBook] Bí kíp kỹ thuật tạo quảng cáo hiệu quả

tạo quảng cáo hiệu quả

Tiếp theo Ad bổ sung kiến thức học chung MMO đỉnh cao, đó là bí kíp các bước tạo quảng cáo hiệu quả.

Bí kíp này được chia sẻ từ Head of Marketing của CocCoc, theo mình nhận xét là rất giỏi.

Trong ebook này, bạn sẽ học được kỹ thuật các bước tạo quảng cáo chuyên nghiệp và hiệu quả, gồm các bước chính:

  • Targeting
  • Xác lập chỉ số đo lường
  • Thông điệp
  • Chiến lược kênh
  • Landing page

Đây là các kỹ thuật quảng cáo dành cho dân chuyên nghiệp và có nghề.

Đặc biệt mình khá ấn tượng với kỹ thuật viết USP (Unique selling point) trong quảng cáo, ví dụ như sau đây:

tạo quảng cáo hiệu quả

Bình thường thì mọi người rất dễ gặp các sai lầm cơ bản trong quảng cáo dẫn đến không hiệu quả.

Chi tiết bạn đọc ebook để nắm các bí kíp nhé.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1vM7saDXpU-H4DkBwR5igSyVTXnZst5tR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *