[Ebooks] Top 20 sản phẩm không nên kinh doanh trên Amazon

sản phẩm không nên kinh doanh trên Amazon
[Ebooks] Top 20 sản phẩm không nên kinh doanh trên Amazon

Việc chọn sản phẩm kinh doanh đóng vai trò cực kỳ quan trọng, nó quyết định rất lớn đến thành bại trong kinh doanh.

Cuốn ebooks của Aidan và Steve sẽ chia sẻ Top 20 sản phẩm không nên kinh doanh trên Amazon, kèm theo đó là phân tích tại sao không nên kinh doanh những sản phẩm này.

Bạn cũng có thể học hỏi kiến thức chọn sản phẩm từ ebooks này để áp dụng cho các sản phẩm bạn muốn kinh doanh tại các sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.

Ebooks dành cho thành viên đăng ký.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *