Khóa Học Facebook Ads quốc tế $997 (Có Phụ Đề Tiếng Việt)

Khóa Học Facebook Ads

Khóa học The FB ADvantage 2017 (Viet Sub)

★ Khóa này dành cho ai ?

→ Người mới về Facebook Ads có thể tiếp cận và sử dụng FB Ads thành thạo

→ Người đã biết dùng FB Ads nhưng chưa hiểu và chưa biết nhiều kỹ năng, cần tư duy và kỹ thuật cụ thể

→ Người dùng Facebook Ads ở level trung bình hoặc level khá cải thiện kiến thức vững chắc.

★ Bạn sẽ nhận được những gì ?

→ Bạn sẽ nhận được full khóa học này với chi phí rất rẻ, Tất nhiên, toàn bộ 47 videos trong khóa học đã được vietsub.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *