Khóa Học Chiến Binh Amazon Training CBA Của Thái Tử

Khóa Học Chiến Binh Amazon Training CBA Của Thái Tử

★ Chiến Binh Amazon Training là chương trình đào tạo thực hành từng bước xây dựng một Business triệu đô từ con số 0 thông qua dịch vụ FBA của Amazon. Trong chương trình này bạn sẽ học được tất cả mọi thứ về FBA, Từng bước xây dựng thương hiệu bán sản phẩm của riêng bạn, cũng như cách phát triển một business bền vững và lâu dài.

★ Bạn sẽ nhận được gì khi tham gia Khóa Học Chiến Binh?

→Cách thức xây dựng ra một dòng sản phẩm của riêng bạn, Brand sản phẩm của riêng bạn. Mà sau này có thể bán sản phẩm ở bất cứ mọi nơi chứ không chỉ phụ thuộc vào FBA

→Thời gian hoàn thành chương trình: 3 tháng

Module 1: Mindset và bản chất của CBA Training

Tạo lập thói quen
Đặt mục tiêu
Bản chất của CBA Traing
Lập tài khoản Seller
Module 2: Nghiên cứu sản phẩm

Quy Trình tìm kiếm sản phẩm
Tiêu chí CBA khi chọn sản phẩm
Nghiên cứu sản phẩm
Chọn 3 sản phẩm tốt nhất
Module 3: Tìm kiếm Supplier

Cách tìm kiếm supplier
Liên hệ supplier và làm sao để có giá tốt nhất
Order sản phẩm mẫu
Tìm hiểu Label FBA
List sản phẩm lên Amazon
Module 4: Tối ưu hóa listing

Nghiên cứu keyword
Cách viết tiêu đề cho sản phẩm
Tối ưu hình ảnh sản phẩm
Tối ưu hóa Bullet Points
Cách viết mô tả sản phẩm
Module 5: Promotion và Launching sản phẩm

Các chiến thuật sử dụng để launching và promote cho sản phẩm mới.
Module 6: Tối ưu hóa mọi thứ!

Tối ưu hóa listing
Tối ưu hóa sản phẩm và bao bì
Cách gỡ các seller feedback xấu
Đăng ký brand trên Amazon
Module 7: Mở rộng thị trường sang EU

Tìm hiểu về mở rộng thị trường sang EU
Module 8: Xây dựng Ecommerce Store

Xây dựng Ecommerce store sử dụng Shopify
Module 9: Bonus

Những sai lầm thường gặp
Chống lại Hijacker
Đăng ký Trade mark

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *