Khóa Học Kiếm Tiền Với Amazon của Phạm Khánh

Khóa Học Kiếm Tiền Với Amazon của Phạm Khánh

Phạm Khánh là 1 tên tuổi đã quá nổi tiếng và có trọng lượng về đào tạo bán hàng trên Amazon. Đây là Khóa học OFFLINE nên sẽ có các tài liệu ghi chép quan trọng và các buổi ghi âm, quay lại màn hình cực chất lượng của 1 khóa học trị giá 18.000.000đ nếu bạn đăng ký học chính chủ.

Module 1: Tổng quan về Amazon
Module 2: Dropship
Module 3: Đưa sản phẩm lên Amazon
Module 4: Marketing cho các sản phẩm Dropship
Module 5: Xử lý đơn hàng Dropship và chăm sóc khách hàng
Module 6: Tìm kiếm sản phẩm làm FBA Và Private label
Module 7: Đàm phán
Module 8: Marketing cho sản phẩm FBA và Private Label
Module 9: Đăng ký và bảo hộ thương hiệu trên Amazon
Module 10: Hijack
Module 11: Tổng kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *