Khóa học Mini kiến thức đầu tư tiền điện tử Crypto 4.0

kiến thức đầu tư tiền điện tử Crypto

Khóa học Mini kiến thức đầu tư tiền điện tử Crypto 4.0 cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản đầu tư tiền kỹ thuật số:

  • Tiền là gì? Hiểu rõ về tiền kỹ thuật số
  • Công nghệ Blockchain – Cuộc cách mạng trong thời đại 4.0
  • Đầu Tư 4.0 bằng Crypto Assets
  • Crypto – Cuộc chơi có tổng bằng không (Zero Sum Game)

Tham gia HocChungMMO để học thêm kiến thức này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *