Khóa Học SEO Master của Ngân Sơn

Khóa Học SEO Master của Ngân Sơn

★Khóa học Master SEO dạy những nội dung gì? Master SEO là khóa học đào tạo về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho các website. Khóa học này đặc biệt cần thiết cho các bạn đang làm niche site, xây dựng authority site, SEO kênh Video Youtube…

★Khóa học Master SEO tập trung đối với những ngôn ngữ nào? Master SEO cung cấp cho bạn những kiến thức để bạn SEO cho các website tiếng Việt và tiếng Anh.

★Học Master SEO như thế nào? Khóa học Master SEO là khóa học trực tuyến, cung cấp đầy đủ cho người học các tài liệu phong phú như Video HD, tài liệu hướng dẫn, kế hoạch thực hiện công việc qua Trello…

★Thời gian hoàn thành khóa học? Với Master SEO bạn cần có thởi gia tối thiểu ba tháng để hoàn thành các kiến thức của toán bộ khóa học và xây dựng riêng cho mình một hệ thống Master SEO hoàn hảo cho công việc của bạn.

★Các kỹ thuật SEO hướng dẫn trong khóa học này? Khóa học này tập trung vào SEO White hat, tuân thủ các chỉ dẫn của Google về SEO, bạn sẽ được cung cấp các kỹ thuật về Domain Auhority Stacking, Social SEO Stacking, Content Syndication…

Phần 1: Tổng Quan Về Khóa Học Master SEO

Giới Thiệu Về Khóa Học (8:28)

SEO Niche Site/Authority Site Và Video Youtube Channel (18:03)

Phần 2: Hướng Dẫn Tạo Hệ Thống Branded Network

Tìm Hiểu Về Branded Network (11:33)

Fake Name Và Những Vấn Đề Cần Biết Khi Tạo Tài Khoản Trên Các Website HDA (10:51)

Tạo Các Tài Khoản Email Cần Thiết Cho Branded Network (38:57)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Blogging Site (47:21)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Video Distribution Site (19:13)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Clounding Store Site (13:55)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Social Sharing Site (50:09)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Note và Bookmarking Site (32:00)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Profile Link Site (13:34)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các Live Stream Site (16:11)

Tạo Và Tối Ưu Hóa Brand Account Trên Các HDA Site Khác

Phần 3: Cài Đặt Hệ Thống Automation Cho Branded Network

Công Cụ Hỗ Trợ Kết Nối Tự Động Hệ Thống Branded Network (8:27)

Cài Đặt Kết Nối Tự Động Brand Account Trên Các Blogging Site (7:12)

Cài Đặt Kết Nối Tự Động Brand Account Cho Các Clounding Store SIte (4:00)

Cài Đặt Kết Nối Tự Động Brand Account Cho Các Social Sharing Site (8:05)

Cài Đặt Kết Nối Tự Động Brand Account Cho Các Note và Bookmarking Site (7:52)

Cài Đặt Kết Nối Tự Động Brand Account Cho Các Video Distribution Site (3:50)

Phần 4: Kỹ Thuật Sử Dụng Content Syndication Cho Branded Network

Tìm Hiểu Về Content Syndication (9:14)

Tìm Hiểu Về Feed Content Syndication (9:40)

Co-Citation và Co-Occurrence

Cách Tạo Automation Content Syndication Cho Branded Network (13:06)

Tạo Feed Content Syndication Cho Brand Account Trên Các Bloging SIte (32:02)

Tạo Feed Content Syndication Cho Brand Account Trên Các Clouding Store SIte (13:53)

Tạo Feed Content Syndication Cho Brand Account Trên Các Social Sharing Site (14:01)

Tạo Feed Content Syndication Cho Brand Account Trên Các Note và Bookmarking Site (7:52)

Cấu hình Plugin Yoast SEO cho Branded Network (8:50)

Sử Dụng Thư Viện Brand Applet (6:27)

Phần 5: Tạo Internal Link Và Index Cho Branded Network

Tạo Internal Link Trên Google+ Profile (29:13)

Tạo Internal Link Trên Google+ Page (9:47)

Tạo Internal Link Trên Gravatar (9:19)

Internal Link Cho Youtube (10:34)

Tạo Internal Link Trên About.me (8:06)

Tạo Internal Link Cho Diigo (7:16)

Tạo Social Stacking Cho Social Sharing Sites (23:03)

Hướng Dẫn Index Cho Branded Network (15:19)

Phần 6: Tạo External Link Cho Branded Network

Giới Thiệu RSS Feed Mastery (7:18)

Thu Thập FSS Feed Cho Brand Account (32:55)

Tìm Authority RSS Feed Cho Brand Account (27:29)

Phân Nhóm RSS Feed Cho Brand Account (31:05)

Liên Kết RSS Feed Cho Brand Account (46:11)

Phần 7: Tạo Hệ Thống Tiered Network

Giới Thiệu Về Hệ Thống Tiered Network (13:01)

Tạo Tài Khoản Persona Cho Tiered Netwok (15:54)

Tạo Nội Dung Cho Tier Account (25:59)

Kết nối Tier Account với Hệ thống Automation (24:51)

Tạo Internal Link Và Index Cho Tiered Account

Thu Thập RSS Feed Cho Tier Account

Phân Nhóm RSS Feed Cho Tier Account

Tạo Liên Kết Cho Feed Của Tier Account

Phần 8: Kỹ Thuật SEO Content

Tạo Nội Dung cho Branded Network và Tiered Network

Phân Phối Nội Dung Cho Brand Account Trên Các Live Stream Site

Phần 9: Thử Nghiệm Hệ Thống Branded Network Và Tiered Network

Thử Nghiệm Kết Quả Hệ Thống Branded Network

Thử Nghiệm Kết Quả Hệ Thống Tiered Network

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *