Nội dung kịch bản bán hàng

Nội dung kịch bản bán hàng

NỘI DUNG KỊCH BẢN BÁN HÀNG

1. VẤN ĐỀ LÀ GÌ? (WHAT)
2. NỔI ĐAU, MONG MUỐN, MỤC TIÊU CỦA KH (WHY)
3. GIẢI PHÁP LÀ GÌ? (HOW)
4. KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG (CHỐT SALES)
5. GIỚI THIỆU BẢN THÂN (KẾT NỐI CẢM XÚC)
6. LÝ DO RA ĐỜI SẢN PHẨM
7. SẢN PHẨM DÀNH CHO AI (CHỌN LỌC)
8. LỢI ÍCH LÀ GÌ (HẤP DẪN)
9. TESTIMONIALS (TRUST, TIN TƯỞNG)
10. KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG (CHỐT SALES)
11. HỖ TRỢ (TĂNG GIÁ TRỊ)
12. QUÀ TẶNG (TĂNG GIÁ TRỊ)
13. GIẢM GIÁ (TĂNG GIÁ TRỊ)
14. KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG (CHỐT SALES)
15. VẼ 1 BỨC TRANH LÂU DÀI (CẢM XÚC, TƯ DUY)
16. TÍNH NĂNG SẢN PHẨM (HIỂU RỎ SẢN PHẨM)
17. LỢI ÍCH VÔ HÌNH SẢN PHẨM (NIỀM TIN)
18. KÊU GỌI HÀNH ĐỘNG (CHỐT SALES)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *